Välkommen till Nordsvensk dressyrkraft!

Välkommen till Nordsvensk dressyrkraft!

Nordsvensk dressyrkraft bedriver avel och utbildning av nordsvensk brukshäst. Målet är att få fram användbara hästar som fungerar lika bra framför en vagn som på dressyrbanan. Jag vurmar lite extra för de bevarandevärda nordsvenska stammarna och anser att bevarandet och förvaltningen av dessa är en av FNHs största utmaningar.

Jag erbjuder hingst för avel samt försäljning och förmedling av nordsvensk brukshäst.

Säsongen 2024 kommer jag ha inte att ta emot utomstående ston för betäckning.